Amser i Siarad

Mae Amser i Siarad yn wasanaeth lle rydym ni’n cynnig cyngor a chefnogaeth un-i-un cyfrinachol ar draws Ynys Môn a Gwynedd mewn lleoliadau nad oes stigma yn gysylltiedig â nhw, fel archfarchnadoedd.

Mae’r gwasanaeth yn gyfle i bobl siarad un-i-un am broblemau iechyd meddwl, i gael gwybodaeth rad ac am ddim ac i ddysgu technegau hunan-reoli i gadw eu hunain yn iach.