Ymwybyddiaeth

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ddull meddwl a chorff i les sy’n gallu eich helpu i newid y ffordd rydych chi’n meddwl am brofiadau a lleihau straen a gorbryder.

Mae Amser i Siarad yn cynnig cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar wyth wythnos yn Ynys Môn a Gwynedd, ac maent wedi’u dylunio i’ch helpu i ddeall a dod yn ymwybodol o’ch meddyliau a’ch emosiynau yn y foment bresennol heb unrhyw feirniadaeth